<div align="center"><h1>Ksiądz Piotr Wawrzyniak</h1><br><h3>Ksiądz Piotr Wawrzyniak w Internecie. Dużo ciekawych informacji o tej wybitnej postaci. Zapraszam!</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pitjan.fm.interia.pl/wawrzyniak/index.htm">http://pitjan.fm.interia.pl/wawrzyniak/index.htm</a></div>